assaf_bh

משתמשים רגילים
 • הודעות פעילות

  4
 • הצטרפות

 • ביקר לאחרונה

מוניטין

0 סטנדרטי

אודות assaf_bh

 1. assaf_bh

  בעיה עם d3d9.dll באקספלורר

  הסתדר, תודה.
 2. assaf_bh

  בעיה עם d3d9.dll באקספלורר

  הסתדר, תודה.
 3. היי, לאחר שפרסמתי בפורום אינטרנט - מעביר את פנייתי גם לפורום הזה ומקווה שזו הכתובת...? היי, אני פונה אליכם נואשות לאחר שעות של ניסיונותלתקן ולאתר פתרונות חינמיים לתקלה. לפני כשבוע המחשב שלי פורמט ע"י מעבדה של DELL. המחשב חזר ועבד בצורה תקינה. מאז אתמול (יתכן לאחר כניסה לאתר כלשהואו הורדת תכנה כלשהי - אין לי מושג מה גרם לשינוי כי באמת לא הורדתי שום דבר...) האקספלוררקורס ועף כל הזמן.. כמעט בכל אתר ובכל פעילות כלשהי, לא משהו שאני יכול לאפיין כבעיהנקודתית. כרגע אני משתמש בכרום והוא עושה רושם של יציבות... יחד עם זאת ישנם כל מיניאתרים לצפיה בתכניות טלוויזיה שהכרום תומך בהם פחות וגם כשאני מחבר את המחשב לטלוויזיהעם כבל HDMI, תכנים שראיתי באקספלוררנצפו ברזולוציה טובה יותר ולכן הייתי מעוניין לתקן את התקלה... ניסיתי את כל התוכנותלסריקה ותיקון רק לאחר הסריקה הן דורשות תשלום... ניסיתי למחוק את הקובץ שמזוהה כגורם לתקלהלפי פרטי הודעת השגיאה אך ללא הצלחה (למרות שאני הADMIN)אודה לכם מקרב לב אם תסייעו לי לפתור את הבעיה המטרידה הזו... להלן פירוט הודעת השגיאה שמופיעה בכל שימושבIE (אפילו הורדתי את הגרסא העדכנית10, ביצעתי איפוס ואני משתמש בWIN 7) חתימת הבעיה: שםאירועהבעיה: APPCRASH שםהיישום: IEXPLORE.EXE גירסתהיישום: 10.0.9200.16635 חותמתהזמןשלהיישום: 51b7a921 שםמודולהתקלה: d3d9.dll גירסתמודולהתקלה: 6.1.7601.17514 חותמתהזמןשלמודולהתקלה: 4ce7b7b3 קודהחריגה: c0000005 היסטהחריגה: 00118820 גרסתמערכתההפעלה: 6.1.7601.2.1.0.768.3 מזההאזור: 1037 מידענוסף1: 8582 מידענוסף2: 8582426aae282eee8f547d9f0f073bcb מידענוסף3: 35b5 מידענוסף4: 35b52cc9d2a3020c00f6f27d5807f4f7 קראאתהצהרתהפרטיותשלנובאינטרנט: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040d ‏‏אםהצהרתהפרטיותבאינטרנטאינהזמינה,נאקראאתהצהרתהפרטיותשלנובאופןלאמקוון: C:\Windows\system32\he-IL\erofflps.txt
 4. assaf_bh

  בעיה עם d3d9.dll באקספלורר

  היי, אני פונה אליכם נואשות לאחר שעות של ניסיונות לתקן ולאתר פתרונות חינמיים לתקלה. לפני כשבוע המחשב שלי פורמט ע"י מעבדה של DELL. המחשב חזר ועבד בצורה תקינה. מאז אתמול (יתכן לאחר כניסה לאתר כלשהו או הורדת תכנה כלשהי - אין לי מושג מה גרם לשינוי כי באמת לא הורדתי שום דבר...) האקספלורר קורס ועף כל הזמן.. כמעט בכל אתר ובכל פעילות כלשהי, לא משהו שאני יכול לאפיין כבעיה נקודתית. כרגע אני משתמש בכרום והוא עושה רושם של יציבות... יחד עם זאת ישנם כל מיני אתרים לצפיה בתכניות טלוויזיה שהכרום תומך בהם פחות וגם כשאני מחבר את המחשב לטלוויזיה עם כבל HDMI, תכנים שראיתי באקספלורר נצפו ברזולוציה טובה יותר ולכן הייתי מעוניין לתקן את התקלה... ניסיתי את כל התוכנות לסריקה ותיקון רק לאחר הסריקה הן דורשות תשלום... ניסיתי למחוק את הקובץ שמזוהה כגורם לתקלה לפי פרטי הודעת השגיאה אך ללא הצלחה (למרות שאני הADMIN) אודה לכם מקרב לב אם תסייעו לי לפתור את הבעיה המטרידה הזו... להלן פירוט הודעת השגיאה שמופיעה בכל שימוש בIE (אפילו הורדתי את הגרסא העדכנית 10, ביצעתי איפוס ואני משתמש בWIN 7) חתימת הבעיה: שם אירוע הבעיה: APPCRASH שם היישום: IEXPLORE.EXE גירסת היישום: 10.0.9200.16635 חותמת הזמן של היישום: 51b7a921 שם מודול התקלה: d3d9.dll גירסת מודול התקלה: 6.1.7601.17514 חותמת הזמן של מודול התקלה: 4ce7b7b3 קוד החריגה: c0000005 היסט החריגה: 00118820 גרסת מערכת ההפעלה: 6.1.7601.2.1.0.768.3 מזהה אזור: 1037 מידע נוסף1: 8582 מידע נוסף2: 8582426aae282eee8f547d9f0f073bcb מידע נוסף3: 35b5 מידע נוסף4: 35b52cc9d2a3020c00f6f27d5807f4f7 קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באינטרנט: http://go.microsoft....88&clcid=0x040d ‏‏אם הצהרת הפרטיות באינטרנט אינה זמינה,נא קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באופן לא מקוון: C:\Windows\system32\he-IL\erofflps.txt